Οροι και Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ρυθμίζουν την προσφορά και την πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου http://www.efeel.co («Ιστότοπος»). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν παραγγείλετε οποιοδήποτε προϊόν.

Η Media Leaders sro, μια Εταιρεία εγγεγραμμένη στη Σλοβακία (αριθμός μητρώου επιχειρήσεων 46 406 999 , φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ SK2023368787, έχει την έδρα της στη Σλοβακία, στη διεύθυνση Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders είναι ο κάτοχος του e-commer Ιστοσελίδα efeel

1. Πεδίο εφαρμογής Ιστοσελίδας

1.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα efeel προορίζεται για λιανικές πωλήσεις. Η Efeel προσφέρει προϊόντα προς πώληση αποκλειστικά σε πελάτες «τελικούς χρήστες», δηλαδή «Καταναλωτές». Ως «Καταναλωτής» θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει αγαθά για σκοπούς που δεν σχετίζονται με εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκείται στην επιχείρησή του. Εάν ο χρήστης δεν είναι «Καταναλωτής» καλείται να αποφύγει την υποβολή παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Efeel διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται παραγγελίες από χρήστες που δεν είναι «Καταναλωτές» και οποιεσδήποτε παραγγελίες δεν συμμορφώνονται με την επιχειρηματική πολιτική της efeel.

1.2 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για πώληση προϊόντων σε οποιαδήποτε Χώρα ή τοποθεσία.

Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπο μπορούν να αγοραστούν και να αποσταλούν μόνο σε Πελάτες που κατοικούν και υποδεικνύουν ως προορισμό σε όλο τον κόσμο.

1.3 Η αγορά των Προϊόντων στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε άτομα που εγγυώνται ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και είναι σε θέση να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμβάσεις.

1.4 Η πώληση των Προϊόντων στον Ιστότοπο αποτελεί σύμβαση εξ αποστάσεως που διέπεται από τα Άρθρα 50 και επόμενα. του σλοβακικού νομοθετικού διατάγματος N. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 («Κώδικας Καταναλωτή») και του Σλοβακικού Νομοθετικού Διατάγματος N. 70 της 9ης Απριλίου 2003, που περιέχει τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου

1.5 Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης που ισχύουν είναι αυτοί που δημοσιεύονται κατά την ημερομηνία διαβίβασης της παραγγελίας αγοράς. Μπορούν να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό λαμβάνοντας υπόψη πιθανές κανονιστικές αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ιστότοπο

2. Αποδοχή Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και σύναψης σύμβασης

2.1 Τα αγγλικά είναι η διαθέσιμη γλώσσα για τη σύναψη της σύμβασης. Η σύμβαση έχει συναφθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 1.2

2.2 Ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πελάτης ενθαρρύνεται να κατεβάσει, να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει ένα αντίγραφό του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχει η efeel στον Ιστότοπο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.

2.3 Για την ολοκλήρωση της αγοράς ενός ή περισσότερων Προϊόντων στον Ιστότοπο, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τη Φόρμα Παραγγελίας και να την στείλει στην efeel, ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο κατά τα στάδια της παραγγελίας

2.4 Υποβάλλοντας Φόρμα Παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας (προώθηση), ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμφωνεί να συμμορφωθεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης στη σύμβασή του με την efeel. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με ορισμένους όρους που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ο χρήστης καλείται να μην υποβάλει καμία φόρμα παραγγελίας για αγορά στον Ιστότοπο

2.5 Η Efeel θα καταθέσει τα έντυπα Παραγγελίας σε μια βάση δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη Φόρμα Παραγγελίας του, μέσω της ενότητας " http://www.efeel.co/user/in "στην Ιστοσελίδα

2.6 Μόλις ο Πελάτης υποβάλει την παραγγελία του, η efeel θα στείλει ένα email «Επιβεβαίωση εισαγωγής παραγγελίας» επιβεβαιώνοντας την παραλαβή της.
Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζει ένα απόσπασμα των βασικών στοιχείων της παραγγελίας: προσωπικά δεδομένα που εισήγαγε ο πελάτης, διεύθυνση παράδοσης, λεπτομέρειες των προϊόντων που παραγγέλθηκαν (περιγραφή και ποσότητα), λεπτομέρειες τιμής, τρόπος πληρωμής, έξοδα αποστολής, τυχόν πρόσθετα έξοδα ως πληροφορίες για το Δικαίωμα Υπαναχώρησης και Περίληψη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ορθότητα και να κοινοποιήσει τυχόν διορθώσεις μέσω του e-mail [email protected]
Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, αλλά μόνο επιβεβαίωση της σωστής παραλαβής της από τα κατάλληλα συστήματα της efeel. Ο πελάτης θα βρει επίσης τον προσωπικό του «Αριθμό Παραγγελίας», ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη επόμενη επικοινωνία με αίσθηση.

2.7 Η σύμβαση μεταξύ της efeel και του Πελάτη θα συναφθεί μόνο όταν η efeel επιβεβαιώσει ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή μέσω email "Επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής"

2.8 Οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στον Πελάτη που βεβαιώνει την κατάσταση της παραγγελίας του (όπως email "Αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες" ή email "Ειδοποίηση καθυστέρησης παράδοσης"), ή προφορική επικοινωνία σχετικά με την παραγγελία δεν πρέπει να θεωρείται ως αποδοχή του.
Η ολοκλήρωση της σύμβασης γίνεται με την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων, εκτός εάν η efeel δεν έχει γνωστοποιήσει στον Πελάτη τη μη αποδοχή της, ή ο Πελάτης έχει ζητήσει την ακύρωσή της.

2.9 Η Efeel διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να περιορίσει εντολές που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας ή που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες. Καθώς και παραγγελίες που σχετίζονται με προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα (εκτός αποθέματος)
Σε αυτές τις προτάσεις, η efeel γνωστοποιεί μέσω email στον Πελάτη το συντομότερο δυνατό ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η παραγγελία αγοράς δεν έχει γίνει αποδεκτή, προσδιορίζοντας τους λόγους άρνησης.
Σε περίπτωση πληρωμής που έχει ήδη ολοκληρωθεί, η efeel προβλέπει την επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη για το ποσό που έχει ήδη χρεωθεί με αντιστροφή της συναλλαγής (βλ. άρθρο 13. Μέθοδος επιστροφής χρημάτων)
Η Efeel διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες από οποιονδήποτε Πελάτη με τον οποίο η efeel έχει μια συνεχή δικαστική διαμάχη σχετικά με προηγούμενη παραγγελία. Η Efeel μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία εάν υποπτεύεται οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα και μπορεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί παραγγελίες από πελάτες με προηγούμενο ιστορικό δόλιας παραγγελιών

3. Πληροφορίες προϊόντος και διαθεσιμότητα προϊόντων

3.1 Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εμφανίζονται σε κάθε «Σελίδα πληροφοριών προϊόντος» με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Η Efeel, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε σελίδα πληροφοριών προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

3.2 Η Efeel θα προσπαθήσει να αναπαραστήσει τις εικόνες όσο το δυνατόν πιο κοντά στα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση.
Τα χρώματα των προϊόντων, ωστόσο, ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά ανάλογα με τις ρυθμίσεις των συστημάτων υπολογιστών που χρησιμοποιεί ο χρήστης.
Οι εικόνες στις Προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται επίσης να διαφέρουν ως προς το χρώμα, το μέγεθος ή τη σχέση με οποιοδήποτε αξεσουάρ προϊόντος. Για τους σκοπούς της συμφωνίας αγοράς θα υπερισχύει η περιγραφή του προϊόντος που περιέχεται στη φόρμα παραγγελίας που αποστέλλεται από τον πελάτη

3.3 Στον Ιστότοπο θα μπορούσαν επίσης να εμφανίζονται υποστηρικτικές πληροφορίες για την αγορά γενικής φύσης, όπως αυτές που βρέθηκαν, για παράδειγμα, ή στον Οδηγό Αγοράς Γλωσσάρι.
Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως απλό γενικό ενημερωτικό υλικό, που δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά χαρακτηριστικά ενός μεμονωμένου προϊόντος. Για τους σκοπούς της συμφωνίας αγοράς θα υπερισχύει η περιγραφή του προϊόντος που περιέχεται στη φόρμα παραγγελίας που αποστέλλεται από τον πελάτη.

3.4 Στη «σελίδα πληροφοριών προϊόντος» για κάθε προϊόν υπάρχει μια ειδική ενότητα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη «Διαθεσιμότητα προϊόντος». Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο προϊόντα με την ακόλουθη δήλωση «In Stock».
Σε περίπτωση που η κατάσταση του προϊόντος είναι « Εκτός αποθέματος », ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην κράτηση του προϊόντος και η efeel για λογαριασμό του πελάτη θα το παραγγείλει στον προμηθευτή. Όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο, η efeel θα ειδοποιήσει τον Πελάτη μέσω email.

3.5 Σημειώστε ότι η προσθήκη ενός προϊόντος στο Καλάθι Αγορών δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεσμεύεται αυτόματα στον Πελάτη.
Το προϊόν εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο για αγορά από άλλους πελάτες μέχρι την υποβολή και την επιβεβαίωση της παραγγελίας από την efeel, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.
Θα μπορούσε να εξαρτάται από ταυτόχρονες παραγγελίες αγοράς στον Ιστότοπο. Είναι πιθανό, για τεχνικούς λόγους, ένα «διαθέσιμο προϊόν» να εξαντληθεί μετά τη διαβίβαση της παραγγελίας και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να περιμένουμε για νέα προμήθεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως μέσω e-mail («Κατά την κράτηση προϊόντος» ή «καθυστέρηση παράδοσης») και μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή του προϊόντος κάνοντας κλικ στο κουμπί «ακύρωση» που περιέχεται στο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3.6. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος που παρήγγειλε, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με e-mail άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της διαβίβασης της παραγγελίας. Εάν η πληρωμή έχει ήδη ολοκληρωθεί, η efeel παρέχει ταυτόχρονα επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη για το ποσό που έχει ήδη χρεωθεί με την αντιστροφή της συναλλαγής. (βλ. παράγραφο παρακάτω: 13. Διαδικασίες επιστροφής χρημάτων)

4. Τιμή, έξοδα αποστολής, φόροι και δασμοί

4.1 Όλες οι τιμές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα είναι σε € (Ευρώ). Περιλαμβάνουν ΦΠΑ (20%) εάν τα Προϊόντα αποστέλλονται και παραδίδονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τιμή δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ εάν τα Προϊόντα αποστέλλονται και παραδίδονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (όταν είναι διαθέσιμα).

4.2 Η Efeel διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Εννοείται ότι η τιμή του Προϊόντος που θα χρεωθεί στον Πελάτη είναι αυτή που εμφανίζεται στον Ιστότοπο κατά την υποβολή της Παραγγελίας. Τυχόν αύξηση ή μείωση μετά τη διαβίβαση της παραγγελίας, δεν θα ληφθεί υπόψη.

4.3 Η τιμή προϊόντος δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν τον πελάτη και καταβάλλονται από τον Πελάτη από κοινού με την πληρωμή του Συνολικού Τιμής Παραγγελίας.
Το ποσό για όλες τις παραγγελίες είναι 5 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο Καλάθι κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αγοράς και πριν την ολοκλήρωσή της, καθώς και στο e-mail «Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής».

4.4 Η Συνολική Τιμή Παραγγελίας (με ξεχωριστή ένδειξη του κόστους παράδοσης και οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων εξόδων) εμφανίζεται πάντα στο Καλάθι στο τέλος της διαδικασίας αγοράς". επιβεβαίωση » και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής»), θα είναι το συνολικό ποσό που οφείλει ο Πελάτης σε σχέση με την παραγγελία αγοράς. Δεν οφείλεται τίποτα από τον Πελάτη σε περισσότερο από αυτό το ποσό, εκτός από ενδεχόμενους τελωνειακούς δασμούς (βλ. παράγραφο παρακάτω) .

4.5 Η αποστολή σε ορισμένους πολύ συγκεκριμένους προορισμούς ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετες χρεώσεις και έξοδα που επιβαρύνουν τον παραλήπτη και καταβάλλονται κατά την παράδοση των προϊόντων απευθείας στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές ή στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο Πελάτης αποζημιώνει το συναίσθημα από τέτοιους φόρους, εισφορές και χρεώσεις. Ωστόσο, οποιοσδήποτε πιθανός φόρος, εισφορά, έξοδος ή άλλος φόρος που προβλέπεται από τους νόμους κάθε συγκεκριμένης Χώρας στην οποία αποστέλλονται και παραδίδονται τα Προϊόντα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους Πελάτες.

5. Πώς να αγοράσετε

5.1 Η αγορά προϊόντος στον Ιστότοπο είναι δυνατή με ή χωρίς εγγραφή. Η εγγραφή επιτρέπει στον Πελάτη να έχει μια σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα Προσωπικό Προφίλ.

5.2 Στον ηλεκτρονικό Κατάλογο, ο Πελάτης επιλέγει επιλέγει και προσθέτει στο Καλάθι τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και παραγγείλει, όπως περιγράφεται στη σχετική «Σελίδα πληροφοριών προϊόντος». Κατά την εισαγωγή της παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα, προορισμός δεδομένων, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail). και να εισαγάγετε έγκυρα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας της οποίας είναι νομικά υπεύθυνη ή άλλους τρόπους πληρωμής (όπως προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης).

5.3 Η Efeel διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση προκειμένου να εξακριβώσει την ταυτότητα και την ιδιοκτησία του Πελάτη για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις (βλ. επόμενη παράγραφο για τον τρόπο πληρωμής).

5.4 Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας (προωθήθηκε), ο Πελάτης καλείται να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφό της και να διατηρήσει τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί πωλήσεων εξ αποστάσεως

5.5 Ο Πελάτης που έκανε την παραγγελία με Log In (σημαίνει ότι είναι εγγεγραμμένος Πελάτης και έχει δημιουργήσει το δικό του προφίλ).

5.6 Αφού επιβεβαιώσει στον πελάτη τη σωστή παραλαβή της φόρμας παραγγελίας (βλ. σημείο 2.6), η efeel επεξεργάζεται την παραγγελία και επαληθεύει τα δεδομένα που έχει εισάγει ο πελάτης, τρόπος πληρωμής, προετοιμασία των προϊόντων στην αποθήκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη ή να ζητήσει πρόσθετη τεκμηρίωση (βλ. παράγραφο Τρόπος πληρωμής)

5.7 Η Efeel γνωστοποιεί την αποδοχή της παραγγελίας στέλνοντας το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής» που περιέχει μια περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται ήδη στη Φόρμα Παραγγελίας: δεδομένα στόχου, περιγραφή και ποσότητα προϊόντων που παραγγέλθηκαν, τρόπος πληρωμής, παράδοση δεδομένων.

5.8 Σε περίπτωση άρνησης, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με efeel το συντομότερο δυνατό (και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας) στέλνοντας ένα email «Ειδοποίηση ακύρωσης παραγγελίας» που θα περιέχει τους λόγους. Σε περίπτωση πληρωμής που έχει ήδη ολοκληρωθεί, η efeel παρέχει στα συμφραζόμενα την επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη για το ποσό που έχει ήδη χρεωθεί με αντιστροφή της συναλλαγής (βλ. άρθρο 10. Μέθοδος επιστροφής χρημάτων)

6. Τρόποι πληρωμής

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 (Τιμή προϊόντος, έξοδα αποστολής, φόροι και δασμοί) Λάβετε υπόψη ότι όλες οι συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος, μετατρέπονται σε ευρώ μετά την πληρωμή από τον πελάτη.

6.1 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

6.1.1 Σε περίπτωση πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα, το ποσό που σχετίζεται με την αγορά θα χρεωθεί από την Τράπεζα αμέσως, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εκτελείται από τον Πελάτη ηλεκτρονικά.

6.1.2 Κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον πελάτη, η διαδικτυακή περίοδος θα ανακατευθυνθεί από τον Ιστότοπο σε μια ασφαλή σελίδα στον ιστότοπο της GP WEBpay (SSL). Σε αυτόν τον Ιστότοπο, ο Πελάτης θα μπορεί να ολοκληρώσει την πληρωμή του Τιμής
Σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς η EFEEL δεν μπορεί να γνωρίζει πληροφορίες για την πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα από την EFEEL ή τρίτα μέρη, ούτε κατά τη στιγμή της παραγγελίας ή σε μεταγενέστερους χρόνους. Κανένα αρχείο της ΕΦΕΕΛ δεν διατηρεί τέτοια στοιχεία. Σε καμία περίπτωση η EFEEL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δόλια ή παράνομη κατάχρηση από τρίτους, κατά την πληρωμή των προϊόντων που αγοράστηκαν στον Ιστότοπο

6.1.3 Η EFEEL διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη, μέσω e-mail, να αποστείλει αντίγραφο του μπροστινού / πίσω μέρους μιας έγκυρης ταυτότητας. Το αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προσδιορίζει την περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθεί το έγγραφο από την EFEEL. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες. Σε εκκρεμότητα για το ζητούμενο έγγραφο, η παραγγελία θα ανασταλεί. Σε περίπτωση αιτήματος, ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει όλα τα έγγραφα που του ζητήθηκαν εντός του καθορισμένου χρόνου. Εάν η EFEEL δεν λάβει αυτά τα έγγραφα εντός του ζητούμενου χρόνου όπως στο αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λάβει άκυρα ή ληγμένα έγγραφα. Η σύμβαση θα είναι σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου. 1456 cc, και η παραγγελία θα ακυρωθεί στη συνέχεια, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να αντιμετωπίσει η EFEEL ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του πελάτη. Η καταγγελία της σύμβασης, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με e-mail, το αργότερο 2 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων που απαιτεί η EFEEL και θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας και θα επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε. Εάν η EFEEL λάβει την απαιτούμενη τεκμηρίωση εντός του καθορισμένου χρόνου, οι όροι παράδοσης, δηλαδή η ανάληψη ευθύνης του Προϊόντος από τον ταχυμεταφορέα, θα κοινοποιηθούν στον Πελάτη μετά την επιβεβαίωση της συναλλαγής από το Κεντρικό αποτρέποντας τον κίνδυνο απάτης.

6.1.5 Η EFEEL δεν μπορεί να γνωρίζει και δεν αποθηκεύει τα δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο που συνδέονται με την πιστωτική κάρτα του Πελάτη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής που σχετίζεται με αυτόν τον λογαριασμό).

6.2 Τραπεζική κατάθεση

6.2.1 Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Τα παραγγελθέντα προϊόντα θα σταλούν αφού λάβουμε την πληρωμή.

Αριθμός λογαριασμού : IBAN: SK9802000000002952352651

Διεύθυνση Τράπεζας Παραληπτών:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Μπρατισλάβα 25
Σλοβακία

Κωδικός SWIFT (BIC): SUBASKBX

Σύμβολο μεταβλητής (αναφορά) : Ο αριθμός της παραγγελίας σας

7. Αποστολή

7.1 Ο όρος "αποστολή" αναφέρεται στη στιγμή κατά την οποία η efeel εμπιστεύτηκε το Προϊόν στον καθορισμένο Μεταφορέα που αναλαμβάνει το προϊόν υπεύθυνο (τα κριτήρια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που παραγγέλθηκε και τον προορισμό)

  • Συνήθως φτάνει εντός 5 εργάσιμων ημερών (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα προορισμού)
  • Διεθνής αλληλογραφία 1ης κατηγορίας «Υπογραφή για» Παράδοση - Διεθνής «Υπογραφή για »

7.2 Οι όροι αποστολής και οι όροι παράδοσης αναφέρονται ειδικά σε σχέση με το μεμονωμένο προϊόν σε κάθε σχετική «σελίδα πληροφοριών προϊόντος». Οι όροι αποστολής τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία διαβίβασης της παραγγελίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

7.3 Εάν παραγγελθούν πολλά προϊόντα ταυτόχρονα με διαφορετική κατάσταση διαθεσιμότητας, η efeel θα πραγματοποιήσει μόνο μία αποστολή. Η αποστολή θα πραγματοποιείται τηρώντας τους μεγαλύτερους χρόνους (π.χ. σε περίπτωση παραγγελίας 1 προϊόντος με την κατάσταση "Εκτός αποθέματος", μαζί με ένα προϊόν με κατάσταση "In Stock", και τα δύο προϊόντα θα αποστέλλονται με μεγαλύτερο χρόνο αποστολής, δηλαδή 30 μέρες).

8. Παράδοση: Τέλη και όροι

8.1. Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση του προορισμού που καθορίζει ο Πελάτης στη Μονάδα Παραγγελίας.

Τέλη συσκευασίας και παράδοσης

Παγκόσμια Standard - 5 € (Παγκόσμια παράδοση)

αποστολή σε όλο τον κόσμο

8.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την τοποθεσία παράδοσης του Προϊόντος. Σε περίπτωση που παρέχονται λανθασμένες πληροφορίες και στοιχεία, η φόρτωση τυχόν πρόσθετων εξόδων που θα αντέξει η efeel για την ολοκλήρωση της παράδοσης του Προϊόντος θα βαρύνει τον Πελάτη.

8.3 Η παράδοση της παραγγελίας αναφέρεται στο επίπεδο του δρόμου. Δεν παραδίδουμε σε ταχυδρομικές θυρίδες, ταχυδρομεία και δεν παραδίδουμε σε τρίτη εταιρεία που ασχολείται με τις μεταφορές / διαμεταφορείς.

8.4 Όλη η ευθύνη και ο κίνδυνος για τα αγαθά που αγοράστηκαν βαρύνουν τον Πελάτη από τη στιγμή που η ταχυδρομική υπηρεσία έχει την υπογραφή των παραληπτών

8.5 Οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη φυσική, την αλληλογραφία ή την πληρότητα των αγαθών που παραλήφθηκαν πρέπει να αναφέρεται αμέσως από τον Πελάτη στο efeel και το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, αναφέροντας μέσω e-mail στο [email protected]

8.6 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει να ξαναστείλει το προϊόν που αγόρασε, η efeel θα προχωρήσει σε νέα παράδοση επιφυλάσσοντας το δικαίωμα να επιβαρύνει, εκτός από τα έξοδα, το κόστος επιστροφής του Προϊόντος στην efeel.

8.12 Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε δεν παραδοθεί ή καθυστερήσει να τηρήσει τους όρους παράδοσης που αναφέρονται στην ενότητα Προδιαγραφές, ο Πελάτης μπορεί να το αναφέρει μέσω του email: [email protected] . Η efeel θα εξετάσει το παράπονο και θα κοινοποιήσει αμέσως το αποτέλεσμα στον πελάτη μέσω e-mail εντός το πολύ δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

9. Επιστροφές: Δικαίωμα Υπαναχώρησης

9.1 Σύμφωνα με τα άρθρα 64 και επ. του Κώδικα Καταναλωτή (Νομοθετικό Διάταγμα 206/2005), ο Πελάτης «Καταναλωτής» έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του Προϊόντος χωρίς κυρώσεις και χωρίς να αιτιολογήσει την εξειδίκευση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του Προϊόν. Σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα ακόλουθα σημεία

9.2 Η Efeel παρέχει στον Πελάτη, καλύτερους όρους από αυτούς που προβλέπονται από τον Κώδικα Καταναλωτή (ο οποίος αναφέρει ότι ο πελάτης πρέπει να στείλει γραπτή ειδοποίηση εντός δέκα ημερών, με ταχυδρομική συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής) για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, αρκεί να κοινοποιήσει τη βούληση εντός 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, μέσω του email: [email protected] Θέμα: («Θα ήθελα να εφαρμόσω το δικαίωμα υπαναχώρησης)

9.3 Κοινοποιώντας την υπαναχώρηση, ο πελάτης θα πρέπει να υποδείξει τον αριθμό παραγγελίας (που εκδόθηκε τη στιγμή της αγοράς), το Προϊόν ή τα Προϊόντα για τα οποία σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και να εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από την αγορά

9.4 Μόλις λάβει το αίτημα ανάληψης μέσω email, η Εξυπηρέτηση Πελατών EFEEL θα παράσχει αμέσως στον πελάτη οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής των προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας που αναγράφεται στη σελίδα επικοινωνίας.
Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο, αχρησιμοποίητο, πλήρες με όλα τα γνήσια ανταλλακτικά και τη συσκευασία του (σακούλες ή/και συσκευασία), σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω σημείων 9.5

9.5 Τρόπος επιστροφής - Επιστροφή αποστολής από τον πελάτη

9.6 Σε περίπτωση που η απόσυρση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο. 64 και επ. Κωδικός Καταναλωτή και, ειδικά, εάν το Προϊόν δεν είναι πλήρες από όλα τα μέρη του ή/και συνοδεύεται από τα εξαρτήματά του ή/και στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος (π.χ. η ετικέτα πρέπει να επικολλάται στα προϊόντα με τη σφραγίδα μιας χρήσης, είναι αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος) ή/και δεν βρίσκεται στην αρχική συσκευασία ή ακόμη και όταν έχει υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιείται από τον πελάτη (τα προϊόντα δεν έχουν φορεθεί, πλυθεί, χρησιμοποιηθεί) εκτός από το εύλογο όριο της δέουσας επιμέλειας, δεν συνεπάγεται καταγγελία της σύμβασης και, κατά συνέπεια, δεν θα δικαιούται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης για το Προϊόν. Το προϊόν θα παραμείνει στη διάθεση του Πελάτη στην αποθήκη EFEEL, περιμένοντας την παραλαβή του, ακυρώνοντας ταυτόχρονα το αίτημα υπαναχώρησης.

9.7 Σύμφωνα με το άρθρο . 67, τέταρτο εδάφιο, του Κώδικα Καταναλωτή, μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος και μόνο μετά την επαλήθευση της θετικής συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων υπαναχώρησης και της ακεραιότητας (όπως ορίζεται στις παραπάνω παραγράφους), η EFEEL, εντός δεκατεσσάρων ( 14) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η EFEEL ενημερώθηκε για το αίτημα υπαναχώρησης, επιστρέψτε τα ποσά που κατέβαλε ο πελάτης. Η επιστροφή χρημάτων θα περιλαμβάνει χρεώσεις παράδοσης, αλλά όχι το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τυχόν "πρόσθετων υπηρεσιών παράδοσης"

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ - (χρειάζεται συμπλήρωση και αποστολή με επιστρεφόμενα προϊόντα - ισχύει 2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα προϊόντων)

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - (χρειάζεται συμπλήρωση και αποστολή με τα επιστρεφόμενα προϊόντα έως και 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος)

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με αντιστροφή της συναλλαγής πληρωμής (εάν η πληρωμή έγινε από πελάτη με μέθοδο πιστωτικής κάρτας)

10.2 Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του παραλήπτη των προϊόντων που αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας και του ποιου πραγματοποίησε την πληρωμή του ποσού για την αγορά, η επιστροφή των ποσών, σε περίπτωση δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πραγματοποιηθεί από την Cool-mania, σε αυτούς που έκαναν την πληρωμή.

10.3 Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ενότητα 4.2, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από Πελάτες που διαμένουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπονται σε Ευρώ ως αποτέλεσμα της πληρωμής από τον πελάτη. Για πληρωμές σε νομίσματα άλλα από το Ευρώ, η efeel εξακολουθεί να επιστρέφει το ποσό σε Ευρώ, το ποσό του νομίσματος στη συνέχεια υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταβολής της ημέρας κατά την οποία έγινε η επιστροφή χρημάτων. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι επιβαρύνουν τον πελάτη.

11. Συμβατική Εγγύηση

11.1 Τα προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο ενδέχεται, ανάλογα με τη φύση τους, να καλύπτονται από συμβατική εγγύηση που εκδίδεται από τον παραγωγό («Συμβατική Εγγύηση»). Ο Πελάτης μπορεί να βασιστεί σε αυτήν την εγγύηση μόνο έναντι του κατασκευαστή. Η διάρκεια, η εδαφική επέκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης, οι τύποι ζημιών ή/και ελαττωμάτων που καλύπτονται και τυχόν περιορισμοί της εγγύησης εξαρτώνται από τον μεμονωμένο παραγωγό και αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που περιέχεται στη συσκευασία του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής των Προϊόντων θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ελαττώματα σε αυτά τα Προϊόντα.
Αυτό το είδος Εγγύησης έχει εθελοντικό χαρακτήρα και δεν προσθέτει, δεν αντικαθιστά, δεν περιορίζει ή αποκλείει και δεν επηρεάζει τη Νομική Εγγύηση

12. Νομική εγγύηση 24 μηνών για τα ελαττώματα συμμόρφωσης

12.1 Σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτών, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο στον "Καταναλωτή" καλύπτονται επίσης από τη Νομική Εγγύηση 24 μηνών που καλύπτει μη συμμόρφωση με την ποιότητα που απαιτείται και δηλώνεται στα συμβόλαια (σύμφωνα με τα άρθρα 128 επ. Νόμος Αρ. 206/2005). Για να λάβει υπηρεσία εγγύησης, ο Πελάτης πρέπει να διατηρήσει την απόδειξη παραγγελίας (email «Επιβεβαίωση παραγγελίας και αποστολής» ή σημείωμα αποστολής ταχυμεταφοράς ή απόδειξη πληρωμής).

12.2 Η Νομική Εγγύηση 24 μηνών καλύπτει ελαττώματα ή μη συμμόρφωση του προϊόντος, που δεν είναι εμφανή τη στιγμή της αγοράς, υπάρχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά, συμμορφώνεται με τη χρήση για την οποία προορίζεται και όπως καθορίζεται από ο Κατασκευαστής (οι διατάξεις που περιέχονται στην τεκμηρίωση που τελικά επισυνάπτεται στο προϊόν.
Το ελάττωμα συμμόρφωσης πρέπει να καταγγελθεί, με την επιφύλαξη ανάκλησης της εγγύησης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε.

12.3 Τα αγαθά θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τη σύμβαση εάν, τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή:

12.4 Ως εκ τούτου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Νομικής Εγγύησης ελαττώματα που προσδιορίζονται από τυχαία γεγονότα ή ευθύνη του Πελάτη ή από τη χρήση του προϊόντος δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση του και/ή που καθορίζεται στην τεχνική τεκμηρίωση μπορεί να επισυναφθούν στο προϊόν.

12.5 Σε περίπτωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης του προϊόντος, η efeel παρέχει, χωρίς χρέωση στον πελάτη, την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του προϊόντος: επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας το προϊόν με ένα άλλο με ίσα ή μεγαλύτερα χαρακτηριστικά. Διαφορετικά με ανάλογη μείωση τιμής ή καταγγελία σύμβασης επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

12.6 Για να επωφεληθεί από τη Νομική Εγγύηση, ο Πελάτης πρέπει στη συνέχεια να παράσχει πρώτα από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της ημερομηνίας αγοράς και παράδοσης των αγαθών. Συνιστάται ο πελάτης, για τους σκοπούς τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του email «Επιβεβαίωση Παραγγελίας και Αποστολής», το οποίο έστειλε ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την ημερομηνία εκτέλεσης της αγοράς (για παράδειγμα, σημείωμα αποστολής ταχυμεταφορών ή απόδειξη πληρωμής).

12.7 Ο Πελάτης πρέπει να στείλει στο efeel μια συγκεκριμένη επικοινωνία, η οποία απαιτεί την Εξάλειψη της μη συμμόρφωσης, μέσω e-mail [email protected] Θέμα: Το προϊόν είναι ελαττωματικό
Η εξυπηρέτηση πελατών θα παρέχει στον Πελάτη συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε προϊόν προκειμένου να ενεργοποιήσει την εγγύηση. Η Efeel θα απαντήσει αμέσως στην επικοινωνία με τον Πελάτη, επισημαίνοντας ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει στη συνέχεια.

12.8 Σε περιπτώσεις που η εφαρμογή της εγγύησης προβλέπει την επιστροφή του προϊόντος για την επιδιόρθωση του ελαττώματος, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον Πελάτη στην αρχική του συσκευασία, πλήρη σε όλα τα μέρη του (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και κάθε τεκμηρίωσης και αξεσουάρ). Για να περιοριστεί η ζημιά στην αρχική συσκευασία, συνιστάται να το τοποθετήσετε σε άλλο κουτί. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση ετικετών ή ταινίας απευθείας στην αρχική συσκευασία του προϊόντος.

12.9 Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Ο μέσος χρόνος μπορεί να κυμαίνεται από 15 έως 60 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του όρου, ο Πελάτης μπορεί να απαιτήσει την αντικατάσταση του αγαθού ή την επίλυση της σύμβασης. Δεν μπορούν να ζητηθούν ζημιές για οποιαδήποτε καθυστέρηση σε επισκευές ή αντικαταστάσεις.

12.10 Εάν το ελάττωμα δεν διαπιστωθεί ή εάν δεν πρόκειται για μη συμμόρφωση του προϊόντος, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. μεταφορά κ.λπ..) που τελικά συντηρείται από το efeel. Η εγγύηση είναι άκυρη εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή χρήση του αγοραστή, απάτη, υγρασία ή άλλες αιτίες που δεν σχετίζονται με ελαττώματα κατασκευής ή παραγωγής

13. Απόρρητο

13.1 Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται και παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη συμπλήρωση της Μονάδας Παραγγελίας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν θα αδειοδοτηθούν σε τρίτους. Η Efeel εγγυάται στους πελάτες της την τήρηση των κανόνων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την επιφύλαξη του κωδικού απορρήτου που ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196 της 30.06.2003 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

14. Σφάλματα ή/και ανακρίβειες στον Ιστότοπο

14.1 Η Efeel δεσμεύεται συνεχώς να ελέγχει τον ηλεκτρονικό κατάλογο για να αποτρέψει λάθη ή ανακρίβειες. Ωστόσο, είναι πιθανό η Ιστοσελίδα να περιέχει λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Ως εκ τούτου, η Efeel διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που περιέχονται στον Ιστότοπο, ακόμη και μετά την τελική λήψη της Παραγγελίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη.