Πιστοποιητικό Ποιότητας EN ISO 9001:2015

Η Media Leaders Ltd. κατέχει το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας. ISO 9001:2015

Μεταξύ των βασικών στόχων της Leaders Media Ltd. ανήκει η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών. Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού μας και εργαζόμαστε με συνέπεια για την επίτευξη των στόχων μας στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και της απόδοσης διεθνών προτύπων ποιότητας. Αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι η αναγνώριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνο στα ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργεί η Media Leaders Ltd μεταξύ των πελατών και η απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ποιότητας. Η ικανοποίηση των πελατών μας και όλων των ενδιαφερομένων είναι βασική υπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

Το EN ISO 9001:2015 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όταν ένας οργανισμός πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και εστιάζει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επιτύχει συνεχή βελτίωση αυτού του συστήματος. Όλες οι απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς προτύπου ισχύουν γενικά για οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των προϊόντων που παρέχουν.

Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι το σύστημα ποιότητας της Leaders Media Ltd. είναι συνεπές με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015.